arianne

2.-Foto-ArianneMotief
Het schrijven van levensverhalen met en voor mensen heeft mijn hart. Zo mooi dat in die verhalen door kan klinken wie iemand in diepste wezen is. Je voelt het als je de betreffende tekst leest, voorleest of beluistert. Iemand wordt zichtbaar, voor zichzelf en voor anderen.
Ik breng mensen graag daar waar het ‘echt’ over gaat in het leven. Wat is de samenhang in iemands biografie; wat beweegt die mens? Wat komt hij/zij brengen? Welke kleur geeft iemand aan de wereld om hem heen?
Schrijvend worden draden van verbinding gesponnen. Verbinding met jezelf, met het leven dat achter je ligt, met je motieven, je ontwikkeling, je lot en ook verbinding met de ander, voor wie je zichtbaar wordt.
Schrijven maakt gelukkig en heel.

Combinatie van expertise: biografisch coach, neerlandica, schrijfdocent
Als ik met en voor mensen levensverhalen schrijf, doe ik dat allereerst vanuit mijn expertise als biografisch coach (opleiding in 2005 afgerond). De kennis die ik heb opgedaan over wetmatigheden in een biografie, het vierledig mensbeeld, de fenomenologie, spelen in mijn werk een grote rol. Dat betekent dat ik vanuit een andere achtergrond werk dan iemand die met mensen schrijft vanuit een opleiding als schrijfdocent. Mijn ‘biografische’ manier van kijken, maakt – onder meer – dat ik gericht ben op het zien van samenhang in een levensverhaal en de ontwikkeling die iemand gegaan is. Ook de masterclasses ‘Autobiografisch schrijven’ waaraan ik in 2012 en 2013 heb deelgenomen, zijn gebaseerd op de kennis vanuit de ‘biografiek’.
Het is heerlijk om met zoveel bagage in je rugzak met levensverhalen te werken. Want naast m’n deskundigheid als biografisch coach en docent autobiografisch schrijven, kan ik ook gebruik maken van mijn achtergrond als neerlandica (taalbeheerser) en vormingswerker plus mijn jarenlange ervaring als journalist, tekstschrijver en redacteur.
Niet dat ik het ooit van plan was – het is zo gelopen, zoals dat vaak in een mensenleven gaat – maar ik voel me bevoorrecht om vanuit die elkaar bevruchtende hoedanigheden te kunnen werken.

Mijn werk
Momenteel richt ik me vooral op het begeleiden van (train-de-trainers)cursussen en workshops autobiografisch schrijven, geef ik les aan verschillende HBO-opleidingen en schrijf ik voor Antroposofie Magazine.
Daarnaast heb ik de afgelopen jaren verschillende biografieën geschreven.
Ook heb ik geruime tijd biografieonderzoek in groepen begeleid volgens de methode Levenslopen. Als de mogelijkheid zich voordoet doe ik dat nog steeds graag, maar ik richt me allereerst op schrijvend biografisch onderzoek.
Daarnaast was ik lange tijd redacteur van Motief, maandblad voor antroposofie en Jonas Magazine en freelance journalist/tekstschrijver, onder meer voor Weleda en de Bernard Lievegoed Kliniek. Heel erg lang geleden deed ik vormingswerk met studenten aan de universiteit en met vrouwen en tienermeisjes.

Draad van Arianne/Ariadne
‘Draad van Arianne’ heb ik in 2005 opgericht. Deze bedrijfsnaam verwijst naar het verhaal ‘De draad van Ariadne’ uit de Griekse Mythologie. Ariadne, de dochter van koning Minos helpt Theseus uit een labyrint te ontsnappen door hem een zwaard en een kluwen wol te geven. Theseus vindt dankzij de draad van Ariadne zijn weg terug naar buiten.